Mandlový květ

Vincent van Gogh

Rok vzniku: 1890

Období: impresionismus

Technika: olej na plátně

Rozměr originálu: 92 x 73 cm

Místo, kde se nachází originál: muzeum van Gogha, Amsterdam, Holandsko

Expresivní svítivost barev a velkoplošné štětce jsou charakteristikami Vincenta van Gogha, který z něj na přelomu století učinil model expresionistických malířů. Původně chtěl pastorův syn, narozený v roce 1853, studovat teologii. Profesní a osobní selhání ho přivedly k malování. Jeho roční pobyt v Arles je považován za vrchol jeho práce. Zemřel v roce 1890 v důsledku pokusu o sebevraždu. Van Goghovy obrazy, které během svého života nenašly žádné kupce, jsou nyní dražovány za nejvyšší ceny. 

Mandlové květy je skupina několika obrazů vytvořených v letech 1888 a 1890 Vincentem van Goghem v Arles a Saint-Rémy v jižní Francii. Kvetoucí stromy byly pro van Gogha zvláštní. Představovaly probuzení a naději. Esteticky si je užíval a našel radost v malování kvetoucích stromů. Práce odrážejí vliv impresionismu, divizionismu a japonských dřevorytů. Mandlový květ byl vytvořen na oslavu narození svého synovce a jmenovce, syna svého bratra Thea a švagrové Jo.

Zdroj: Wikipedie, PGM