Dáma s hranostajem

Leonardo Da Vinci

Rok vzniku: 1488 - 1490, nesignován a nedatován

Období: renesance

Technika: olej na ořechovém dřevě

Rozměr originálu: 40,3 x 54,8 cm

Místo, kde se nachází originál: hrad Wawel, muzeum Czartoryských, Národní muzeum, Krakow, Polsko

1452-1519, byl italský malíř, sochař, architekt, anatom, mechanik, inženýr a přírodní filozof. Je považován za jednu z nejslavnějších osobností všech dob. Jeho přípona jména da Vinci není příjmení, ale jméno původu a znamená "od Vinciho".

Dáma drží v náručí zvířátko, které (zvláště v bílé barvě) bylo v období renesance bráno jako symbol cudnosti a čistoty a odkazovalo tak na nezkaženost portrétované dámy.

Podle názvu obrazu by se mělo jednat o hranostaje, dle zoologů se ale spíše jedná o albinotickou fretku. Hranostaj je totiž výrazně menší, je těžko ochočitelný a plachý (a byl by tedy nevhodnou předlohou pro pomalu a důkladně pracujícího Leonarda), navíc bílý je pouze v zimě a ve státech jižní Evropy většinou ani tehdy ne.

Označení zvířátka jako "hranostaj" mohlo vzniknout i jako narážka na dívčino příjmení. "Gallé", které je zkrácenou formou jména Gallerani, je totiž také řecké označení hranostaje.

Dalším možným vysvětlením, proč Dáma drží hranostaje, je, že bílá kožešina zvířete, takzvaný hermelín, býval používán na límce královských plášťů. Hranostaj v náručí by tak odkazoval na jistou spřízněnost s vládcem.

Zdroj: Wikipedie, PGM